[Cover graphic]
DACOCD 705 [DDD]

Ingen Blomst i Verdens Lande


Be there none of Beauty's Daughters

Lyriske sange af Kuhlau, Heise, Barnekow og Bechgaard

Erik Bekker Hansen, tenor - Camilla Toldi Bugge, soprano - Ellen Refstrup, piano

Link to our
webshop:
Buy this CD
(opens in a
new window)
Return to Main Catalogue
 
Previous CDNext CD
Browse

Peter A. Heise (1830-1879)
Digte fra det Engelske
[ 1 ] Pilen og sangen 2:02
[ 2 ] Vandrerne 1:47
[ 3 ] Ingen Blomst i Verdens Lande 2:30
[ 4 ] Ekko 1:55
[ 5 ] Bryd! bryd! bryd! 2:16
[ 6 ] Vaage maa jeg, ak! 2:35
 
Friedrich Kuhlau (1786-1832)
[ 7 ] Rastlose Liebe 3:08
Drey Gedichte aus Gerstenbergs poetischen Wäldchen, op. 21
[ 8 ] Der erste Mai 2:22
[ 9 ] Der Traum 3:54
[10] Orpheus 7:40
 
Christian Barnekow (1837-1913)
Fire folkesange efter det russiske ved Thor Lange, op. 14
[11] Hørt jeg har* 3:18
[12] Skin du frem* 3:19
[13] Ak, paa Gjærdet Pilen tætte Knopper sætter* 4:50
[14] Fjernt paa Marken staar den slanke Hvidbirk* 2:52
 
Julius Bechgaard (1843-1917)
Lyriske Sange: Digte af Ernst v. d. Recke, op. 19
[15] Tidt, naar jeg sidder ene paa mit Kammer 2:46
[16] Mig tyktes, du stod ved mit Leje 2:46
[17] Duggen er falden 2:52
[18] Hun er saa let som Skovens fejre Hind 1:53
[19] Hun sover i Ly af den blomstrende Lind 2:00
[20] Hvorhen i Verden jeg gaar min Sti 4:12
[21] Blomst underskjøn; Der voxer en Blomst 5:04
 
Erik Bekker Hansen, tenor
Camilla Toldi Bugge, soprano
Ellen Refstrup, piano