[Cover graphic]
DACOCD 446 [DDD]
Peter Heise (1830-1879)
Sange og Romancer
(Songs and Romances) Susanne Lange, soprano
Anne Øland, piano
Return to Main Catalogue
 
Previous CDNext CD
Browse

Peter Heise (1830-79)
Sange og romancer
Digte fra Middelalderen
gendigtede af Thor Lange (1874-75) 18:56
Poems from the Middle Ages
(Re-created by Thor Lange) [ 1 ]Hvorfor ville du spørge mig? (Gammelhollandsk) 2:57
Why do You ask? (Old Dutch)
[ 2 ]Gammel fransk romance (Gammelfransk) 3:48
Old French Ballad (Old French)
[ 3 ]Unge George Campbell (Skotsk) 2:57
Young George Campbell (Scottish)
[ 4 ]Din fader skal ikke skænde (Gammelhollandsk) 1:28
Your Father shall not scold (Old Dutch)
[ 5 ] Praskoviuschka (Russisk) 2:07
Praskoviuschka (Russian)
[ 6 ] Sang (Wachsmuth von Mühlhausen) 2:15
Song (Wachsmuth von Miihlhausen)
[ 7 ] Skønne fru Beatriz (Spansk) 2:58
The Beautiful Mistress Beatriz (Spanish) Gudruns Sorg.
Første sang om Gudrun af Den ældre Edda
(Oversat af H. G. Møller) (1871) 14:17
The Sorrow of Gudrun.
The first song about Gudrun from The Elder Edda [ 8 ] Dengang var Gudrun beredt til døden 1:36
Gudrun was ready for death
[ 9 ] Hos sad jarlers ædle hustruer2:07
The earls' noble wives
[10] Da sagde Herborg, Hunelands dronning 2:37
Thus said Herborg, the queen of Huneland
[11] Da sagde Gullrønd, Gjukes datter 1:41
Thus said Gullrønd, the daughter of Gjuke
[12] En gang Gudrun end ham skued 1:33
Once again Gudrun saw him
[13] Da sagde Gudrun, Gjukes datter 4:37
Thus said Gudrun, the daughter af Gjuke Farlige Drømme -
seks digte fra Holger Drachmanns "Tannhäuser" ( 1877-78) 11: 38
Fatal Dreams - six poems from "Tannhäuser" by Holger Drachmann
[14] Du lægger dig ned en aftenstund 2:17
You lay down one evening
[15] Hvor engen har foldet, ved mosens bred 1:14
At the bank of the moor
[16] Det blinker med perler 0:57
It is twinkling with pearls
[17] Så lad sangen i salene bruse 1:00
Then let song sound in the halls
[18] I skoven er der så stille 2:28
It is very quiet in the wood
[19] Den blomstrende sommer 2:07
The blossoming summer
[20] Det glimter med perler 1:10
It is twinkling with pearls

Dyvekes Sange
(Holger Drachmann) (1878-79) 19:46
The Songs of Dyveke (Holger Drachmann)

I Bergen:
[21] Skal altid fæste mit hår under hue 3:17
I must always bind my hair under a cap
[22] Ak, hvem der havde en hue med fjer 2:58
Oh, I wish I had a cap adorned with feathers
[23] Hvad vil den mand med kæder på 2:15
What does he want the man adorned with chains
[24] Vildt, vildt, vildt suser blæsten 3:51
Wildly whistles the wind

På Sælland:
[25] Næppe tør jeg tale 3:13
I hardly dare to speak
[26] Det stiger, det stiger, det stiger herop 1:38
Upwards, upwards it climbs
[27] Se, nu er sommeren kommen 2:18
Look, summer has come

Susanne Lange,
soprano
Anne Øland, piano