[Cover graphic]
DACOCD 426 [DDD]
Hvorledes skal jeg møde
og favne dig, min skat

Ingolf Olsen sings Brorson
Return to Main Catalogue
 
Previous CDNext CD
Browse

Salmer fra Troens Rare Klenodie 1739: Troens Frydefest:
[ 1 ] Advent: Hvorledes skal jeg møde 5:13
[ 2 ] Jul: Den yndigste rose er funden 4:24
[ 3 ] Jul: Mit hjerte altid vanker 5:29
[ 4 ] Nytaar: Nu det gamle aar gik hen 3:56
[ 5 ] Passion: Gak hen i Gethsemane 3:25
[ 6 ] Passion: O! verden kom at skue 4:57
[ 7 ] Pinse: Kom regn af det høje 3:39 Troens Grund:
[ 8 ] Om Guds Væsen og Egenskaber: O Gud! hvad est du mer end skøn 3:59
[ 9 ] Om Skabelsen: Op! al den ting 3:38
[10] Om Jesu Navne, Embeder og Stænder: Hvor er saadan én! 3:18 Troens Kamp og Seyer:
[11] Om Bestandighed og Fremvext i Troen: Halleluja! Jeg har min Jesum funden 2:21 Troens Herlighed:
[12] Om de troendes forborgne liv: Som liliens hjerte kand holdes i grøde 3:44
[13] En Aften-Psalme: Syng hierte! syng en aften-sang 4:21 Salmer fra Svanesang 1765:
[14] En Paaske-Sang: Hvorledes gaaer det her? 4:22
[15] Jeg seer dig, søde Lam, at staae 2:11
[16] Her vil ties, her vil bies 6:34
[17] Naar mit Øje, træt af Møje 3:20
[18] Den store hvide Flok vi see 4:02
[19] Farvel, min Siæl, i Jesu Sides Vunde 4:27 Ingolf Olsen song, lute and guitar