Fernando Sor: Works on Danacord

Grand Solo / Ingolf Olsen - DACOCD 375
Souvenir de Russie Op. 63 - DACOCD 433
La Romanesca - DACOCD 335
La Romanesca - DACOCD 424
EI Jaleo de Jerez - DACOCD 424