Oskar Lindberg: Works on Danacord

Gammal Fäbodpsalm från Dalarna - DACOCD 420, DACOCD 667-668, DACOCD 699
Gud skapade världen - DACOCD 558
I kristne vänner alla - DACOCD 558
Stilla, sköna aftontimma - DACOCD 558
Till fadershuset, till Guds stad - DACOCD 558
Tune from Dalecarlia (Gammal fäbodpsalm från Dalarna) for organ solo - DACOCD 710